دانلود کتاب چرا ما عقب مانده ایم؟

دانلود کتاب چرا ما عقب مانده ایم؟

دانلود کتاب چرا ما عقب مانده ایم؟

دانلود کتاب چرا ما عقب مانده ایم نوشته دکتر علی محمد ایزدی
 
زمانی ما ایرانیان متمدن ترین و پیشرفته ترین ملت دنیا بودیم به طوری که سکه ما معتبرترین سکه در تمامی کشورها بود، تکنولوژی و ابزارهایی پیشرفته ای در ایران استفاده می شد که در سایر ملت های دنیا وجود نداشت. به گفته گزنفون مورخ رومی که مدت 20 سال در ایران زندگی می کرد ایرانیان از دروغ بسیار متنفر بودند و هرگز دروغی از ایرانیان نشنیده است. زمانی یونانیان و دیگر ملل قدیم ایران را برای…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …