دانلود کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت

دانلود کتاب  چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت

دانلود کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت

دانلود کتاب ” چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت “

کتاب نایاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت به قلم استاد کاظم علمداری از بهترین کتب نگارش یافته تلفیقی تاریخی/جامعه‌شناختی است.
کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت گفتار خود را با مفهوم توسعه آغاز کرده و کاربردهای آن را مورد نقد قرار می‌دهد. سپس نظریه‌های گوناگون علل عقب‌ماندگی ایران را در سده‌های اخیر کندوکاو کرده و آن را در مقابل رشد ایران در تمدن‌های باستان، به…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …