دانلود کتاب پیدایش دولت صفوی

دانلود کتاب پیدایش دولت صفوی

دانلود کتاب پیدایش دولت صفوی

کتاب نایاب پیدایش دولت صفوی به قلم «میشل م.مزاوی» و ترجمه روان «یعقوب آژند» از بهترین کتب پژوهشی پیرامون چگونگی فراهم شدن زمینه برای پیدایی سلسله صفویه می‌باشد.
کتاب پیدایش دولت صفوی، تاریخ را از ده‌ه‌های پیش از روی‌کار آمدن صفویه آغاز می‌کند. به صورت اجمالی از پیامدهای یورش مغول و کشتارهای آن‌ها در ایران، ایلخانان، تیمور لنگ و جانشینانش، خاندان‌های ترکمن قراقویونلوها و آق‌قویونلوها سخن رانده و پس از…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …