دانلود کتاب هزاره های گمشده (دوره کامل پنج جلدی)

دانلود کتاب هزاره های گمشده (دوره کامل پنج جلدی)

دانلود کتاب هزاره های گمشده (دوره کامل پنج جلدی)

دانلود کتاب ” هزاره های گمشده (دوره کامل پنج جلدی) “

کتاب نایاب هزاره های گمشده پژوهشی ارزشمند از دکتر پرویز رجبی در باب تاریخ ایران پیش از اسلام، می‌باشد.
کتاب هزاره های گمشده از پنج جلد تشکیل شده است:
– جلد ۱: زرتشت، اهورامزدا، اوستا – جلد ۲: هخامنشیان به روایتی دیگر – جلد ۳: از خشایارشا تا فروپاشی هخامنشیان – جلد ۴: اشکانیان (پارت‌ها) – جلد ۵: ساسانیان، فروپاشی زمامداری ایران باستان
این کتاب یکی از ارزشمندترین…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …