دانلود کتاب هبوط در کویر ؛ دکتر شریعتی

دانلود کتاب هبوط در کویر ؛ دکتر شریعتی

دانلود کتاب هبوط در کویر ؛ دکتر شریعتی

دانلود کتاب ” هبوط در کویر ؛ دکتر شریعتی “

کتاب نایاب هبوط در کویر از مهمترین آثار دکتر علی شریعتی می‌باشد.
کتاب هبوط در کویر دارای دو بخش است. بخش اول که عنوان آن «هبوط» می‌باشد، بیان سمبلیک ماجرای هبوط آدم و حوا از بهشت به زمین می‌باشد. این فصل در حقیقت فلسفه تاریخ شریعتی است که با زبان نماد و سمبل بیان کرده است. بخش دوم کتاب که عنوان «کویر» را دارد؛ در اصل دیدگاه سیاسی شریعتی به شرایط آن روزهای ایران است. او ایران…

Check Also

A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam

A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam A History of …