دانلود کتاب مکاشفه رویدادهای آخر زمان

دانلود کتاب مکاشفه رویدادهای آخر زمان

دانلود کتاب مکاشفه رویدادهای آخر زمان

دانلود کتاب مکاشفه رویدادهای آخر زمان
مکاشفه، آخرین قسمت کتاب عهد جدید است. این قسمت از بسیاری لحاظ با قسمتهای قبلی فرق دارد. اکثر قسمتهای مکاشفه، به زبان سمبولیک و رمزی نوشته شده و دارای مفاهیم عمیقی است، لذا نباید آن را مانند سایر کتب عهد جدید بطور تحت‌اللفظی معنی کرد. این کتاب در زمانی نوشته شده که مسیحیان سخت تحت شکنجه و آزار بودند، لذا یوحنا مطالب خود را بطور رمزی بیان می‌کند تا دشمنان مسیحیت آن را نفهمند. او از دنیای تازه‌ای…

Check Also

بحرالغرائب

بحرالغرائب … جزئیات بیشتر / دانلود