دانلود کتاب منم تیمور جهان‌گشا

دانلود کتاب منم تیمور جهان‌گشا

دانلود کتاب منم تیمور جهان‌گشا

دانلود کتاب ” منم تیمور جهان‌گشا “

کتاب نایاب منم تیمور جهان‌گشا یک اثر بسیار ارزشمند می‌باشد که توسط شخص تیمور لینگ نوشته شده است. این کتاب نایاب پس از یک دوره پرماجرا به دست «مارسل بریون» پژوهشگر فرانسوی رسیده و به زبان فرانسه ترجمه کرده و در قرن اخیر استاد «ذبیح‌الله منصوری» آن را مجدد به فارسی برگردانده است.
گویا نسخه اصلی کتاب منم تیمور جهان‌گشا که به قلم او و به خط و زبان فارسی تحریر یافته بود، در…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …