دانلود کتاب مفتاح الستخراج از جفر جامع PDF

دانلود کتاب مفتاح الستخراج از جفر جامع PDF

دانلود کتاب مفتاح الستخراج از جفر جامع PDF

دانلود کتاب مفتاح الستخراج از جفر جامع  به قلم حاج محمدرضا اسکندری

فهرستی از مطالب این کتاب :

استخراج حروف از مداخل
حروف مستحصله
محاسبه حروف مدخل کبیر، مدخل وسیط، مدخل وسیط کبیر و…
رسم خانه هاي حروف، خانه اول، خانه دوم، خانه…
مداخل شمس
عدد کبیر ابجدي
جدول دایره ابجد (دایره ابجد، دایره اتبث، دایره اهطم، دایره افسج، دایره دارغی و…)
جدول دایره ابجد کبیر، سطر اساس، اعداد کبیر، سطر نظیره، اعداد کبیر کبیر
جدول دایره صغیر…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …