دانلود کتاب مشکاة الانوار

دانلود کتاب مشکاة الانوار

دانلود کتاب مشکاة الانوار

مشکاة الانوار
کتاب حاضر، ترجمه کتاب «مشکاه الانوار»، اثر «امام محمّد غزالی» است. «مشکاه الانوار» درباره انواع نور و مراحل مختلف معرفت و عرفان بحث می‌کند و منزلت هر یک از انبیا و اولیا را در درک حقیقت بیان می‌کند. ویژگی ترجمه حاضر به عنوان اوّلین ترجمه کامل از متن «مشکاه الانوار»، زبان ساده آن است. نویسنده، در بیان منزلت انبیا و اولیا، آن‌ها را قسم‌بندی کرده تا از اطناب سخن جلوگیری شود. هدف اصلی کتاب، تفسیر…

Check Also

بحرالغرائب

بحرالغرائب … جزئیات بیشتر / دانلود