دانلود کتاب مشاوره و روان درمانی با کودکان و نوجوانان PDF

دانلود کتاب مشاوره و روان درمانی با کودکان و نوجوانان PDF

دانلود کتاب مشاوره و روان درمانی با کودکان و نوجوانان PDF

مشاوره و روان درمانی با کودکان و نوجوانان (نظریه ها و کاربردهای عملی در مدارس و مراکز درمانی)
در کتاب مشاوره و روان درمانی با کودکان و نوجوانان، هفت مکتب اصلی روان درمانی و مشاوره مورد بحث قرار گرفته اند. در هر مورد ابتدا تاریخچۀ مکتب معرفی شده، سپس مروری بر نظریات اصلی و مدل های نظری و چشم اندازها صورت گرفته است. پس از آن هدف های درمانی و تکنیک های اصلی درمان مورد بحث قرار گرفته اند.
دقت بفرمایید که فایل pdf فصل 10 این کتاب موجود نیست و سایر…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …