دانلود کتاب مروری جامع بر قوانین مالیاتی دکتر فرشید فریدونی

دانلود کتاب مروری جامع بر قوانین مالیاتی دکتر فرشید فریدونی

دانلود کتاب مروری جامع بر قوانین مالیاتی دکتر فرشید فریدونی

 کتاب مروری جامع بر قوانین مالیاتی
نوشته دکتر فرشید فریدونی – امیر نجاتی
این کتاب که به همت آقایان دکتر فرشید فریدونی و امیر نجاتی تدوین شده است، مشتمل بر موارد ذیل است:

آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقمی مصوب 31/4/1394
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آیین نامه ها و بخشنامه ها
تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها
آرای دیوان عدالت اداری و شورای مالی مالیاتی.

تعداد صفحات: 474 
 …

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …