دانلود کتاب مروری جامع بر قوانین مالیاتی دکتر فرشید فریدونی

دانلود کتاب مروری جامع بر قوانین مالیاتی دکتر فرشید فریدونی

دانلود کتاب مروری جامع بر قوانین مالیاتی دکتر فرشید فریدونی

 کتاب مروری جامع بر قوانین مالیاتی
نوشته دکتر فرشید فریدونی – امیر نجاتی
این کتاب که به همت آقایان دکتر فرشید فریدونی و امیر نجاتی تدوین شده است، مشتمل بر موارد ذیل است:

آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقمی مصوب 31/4/1394
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آیین نامه ها و بخشنامه ها
تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها
آرای دیوان عدالت اداری و شورای مالی مالیاتی.

تعداد صفحات: 474 
 …

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …