دانلود کتاب مجربات سید نجم (حب نامه سید نجم)

دانلود کتاب مجربات سید نجم (حب نامه سید نجم)

دانلود کتاب مجربات سید نجم (حب نامه سید نجم)

دانلود کتاب مجربات سید نجم (حب نامه سید نجم)
حب نامه سید نجم
کتاب حب نامه همانطور که از اسمش پیداست در باب تسخیر عاطفی، حلب محبت و عشق، محبت بین زن و شوهر و … است. در این کتاب انواع دعاها، وفق ها و دستورالعلهای مجرب در باب محبت و عشق موجود است.
سالهاست که ذهن انسان نا خواسته به دنبال کشف حقایق معنوی و ماورایی در زمینه عشق و آینده و جلب قلوب می باشد و این امر یه امر خدادادی و غریضی است که فطرتا انسان بدنبال آن می باشد. مولف این کتاب در تمامی…

Check Also

بحرالغرائب

بحرالغرائب … جزئیات بیشتر / دانلود