دانلود کتاب فیزیولوژی گایتون و هال ویرایش سیزدهم

دانلود کتاب فیزیولوژی گایتون و هال ویرایش سیزدهم

دانلود کتاب فیزیولوژی گایتون و هال ویرایش سیزدهم

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology
 
 
کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (Guyton & Hall, textbook of Medical Physiology) مهمترین مرجع فیزیولوژی برای تمامی دانشجویان رشته های پزشکی و زیست شناسی است و جزو منابع آزمونهای کارشناسی ارشد علوم پزشکی و آزمون جامع علوم پایه می باشد.
 
 
 
فهرست مطالب
UNIT I – Introduction to Physiology: The Cell and General PhysiologyUNIT II – Membrane Physiology, Nerve, and MuscleUNIT III – The HeartUNIT IV – The CirculationUNIT V – The Body Fluids and KidneysUNIT VI – Blood Cells, Immunity, and Blood CoagulationUNIT…

Check Also

آموزش و تکنیکهای متفاوت برای افزایش سایز آلت تناسلی و همچنین آموزش جدیدترین تکنیک افزایش سایز پنیمور

آموزش و تکنیکهای متفاوت برای افزایش سایز آلت تناسلی و همچنین آموزش جدیدترین تکنیک افزایش …