دانلود کتاب طبقات سلاطین اسلام

دانلود کتاب  طبقات سلاطین اسلام

دانلود کتاب طبقات سلاطین اسلام

دانلود کتاب ” طبقات سلاطین اسلام “

طبقات سلاطین اسلام نوشته «استانلی لین‌پول» و ترجمه زوان «استاد عباس اقبال» کتاب نایاب و ارزشمندی‌ از بهترین تالیفات غربی درباره تواریخ ممالک اسلامی است.
اثر مذکور از تاریخ صدر اسلام آغاز شده و تا دوران معاصر را دربرمی‌گیرد. نویسنده در هر دوره‌ای با معرفی سلاطین و فرمانروایان آن دوره، در جدولی تاریخ و دوره حکومتی آنان، اقدامات و وقایع مهم آن برهه زمانی، چگونگی انقراض و…

Check Also

دانلود تحقیق سد سازي در ايران باستان

دانلود تحقیق سد سازي در ايران باستان تحقیق سد سازی در ایران باستان   قسمتی …