دانلود کتاب صوتی ما چطور کودتا کردیم

دانلود کتاب صوتی ما چطور کودتا کردیم

دانلود کتاب صوتی ما چطور کودتا کردیم

کتاب صوتی ما چطور کودتا کردیم  (طنز)
نویسنده: زنده یاد عزیز نسین
خواندن این داستان طنز، بعد از ماجرای کودتای بی‌فرجام ترکیه، خالی از لطف نیست. داستانی از عزیز نسین که سال‌ها پیش در کتاب خاطرات یک مرده، با ترجمه رضا همراه خوانده بودم.
فرمت فایل: MP3
زمان: 17 دقیقه…

Check Also

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا

کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستاندا کتاب صوتی هدیه عقاب از کارلوس کاستانِدا (کتابی …