دانلود کتاب شیر و خورشید، نشان سه هزار ساله

دانلود کتاب شیر و خورشید، نشان سه هزار ساله

دانلود کتاب شیر و خورشید، نشان سه هزار ساله

دانلود کتاب شیر و خورشید، نشان سه هزار ساله
گردآوری و نوشته: دکتر ناصر انقطاع

درباره کتاب:
این پرچمی که بر سرما ایرانی ها سایه افکنده، و این خورشیدی که از پشت شیر بر روان و اندیشه ما می تابد، سایه روشن زندگی یکایک ما را ساخته اند و خود نمی دانیم که چه بار سنگینی از باورها و خواستهای تاریخی و فرهنگی ما را بر دوش می کشند.
بد بختانه، ما، در زمینه ی پیدایی هر آنچه که در پیرامون مان هست می اندیشیم جز در زمینه ی این پدیده ی ورجاوند، که شناسنامه و…

Check Also

دانلود تحقیق سد سازي در ايران باستان

دانلود تحقیق سد سازي در ايران باستان تحقیق سد سازی در ایران باستان   قسمتی …