دانلود کتاب شگفتی‌های جهان ارواح

دانلود کتاب شگفتی‌های جهان ارواح

دانلود کتاب شگفتی‌های جهان ارواح

نویسنده: امیرحسین صدری پور
در واپسین سالهای قرن نوزدهم و سالهای شروع قرن بیستم اروپا و قسمتی از آمریکا در تب تند احضار ارواح میسوخت و در کمتر خانهای بود که در این دو دیار شبهنگام تنی چند از اطراف یک میز ننشینند و دست در دست همدیگر روح مرده ای را به مصاحبه یا بهتر بگویی و به محاکمه احضار نکنند.
 …

Check Also

بحرالغرائب

بحرالغرائب … جزئیات بیشتر / دانلود