دانلود کتاب شعر از من بدون تو میترسم

دانلود کتاب شعر از من بدون تو میترسم

دانلود کتاب شعر از من بدون تو میترسم

دانلود کتاب شعر از من بدون تو میترسم از مهدی الماسی
 
این مجموعه شامل 136 شعر می باشد که در 71 صفحه نگارش یافته است

صبحگاه
بر سطحِ ميدان مشقبرف كدام فراموشى مى بارد؟صف هاى حرف ها و اسم ها و فعل هادر انتظار فرمان كيستند؟آن سودر امتداد همگُردانِ واوها مشق نظام مى كنند.سرهنگِ نون هابا افتخار نقطه نشانىبر سينه اش زده ست….

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …