دانلود کتاب شش رسائل در علوم جفر، اعداد، حروف، بروج کواکب و غیرها

دانلود کتاب شش رسائل در علوم جفر، اعداد، حروف، بروج کواکب و غیرها

دانلود کتاب شش رسائل در علوم جفر، اعداد، حروف، بروج کواکب و غیرها

دانلود کتاب شش رسائل در علوم جفر، اعداد، حروف، بروج کواکب و غیرها
 
مشخصات کتاب:
 
نام کتاب: مجموعه شش رسائل در علوم جفر، اعداد، حروف، بروج کواکب و غیره
 
نام نویسنده: اقل العباد الشیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه ئی النجفی
 
تعداد صفحات: 179
 
فرمت کتاب: Pdf
 
نوع خطوط کتاب: خطی
 
حجم فایل: 13.5 MB
 
فهرست مطالب کتاب:

درباب علم جفر
درباب علم اعداد و حروف
درباب برجها و بروج و کواکب و سیارات
ترکیب اسماء جهت عمل محبت و…

Check Also

بحرالغرائب

بحرالغرائب … جزئیات بیشتر / دانلود