دانلود کتاب سیستم ارتوپدی و تروما اپلی و سالمون ویرایش دهم (2018)

دانلود کتاب سیستم ارتوپدی و تروما اپلی و سالمون ویرایش دهم (2018)

دانلود کتاب سیستم ارتوپدی و تروما اپلی و سالمون ویرایش دهم (2018)

کتاب سیستم ارتوپدی و ترومای اپلی و سالمون (Apley & Solomon’s System of Orthopaedics and Trauma 10e) از سال 1959 تاکنون منتشر می گردد، این کتاب یکی از کتاب های پیشرو در جهان در زمینه جراحی ارتوپدی است.
ویرایش دهم این کتاب به طور کامل تجدید نظر و به روز شده است. در این ویرایش ساختار آشنای Apley حفظ گردیده و به سه قسمت اصلی تقسیم می شود: ارتوپدی عمومی، ارتوپدی منطقه ای و تروما، به این طریق خوانندگان قادر به کسب دانشی خواهند بود که در طول عمر پزشکی خود به آن نیاز…

Check Also

دانلود کتاب 2019 Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics Lecture Notes

دانلود کتاب 2019 Kaplan USMLE Step 2 CK Pediatrics Lecture Notes دانلود کتاب 2019 Kaplan …