دانلود کتاب «سیاست گذاری عمومی در اقتصاد کار آفرینانه: خلق شرایط برای رشد کسب و کار»

دانلود کتاب «سیاست گذاری عمومی در اقتصاد کار آفرینانه: خلق شرایط برای رشد کسب و کار»

دانلود کتاب «سیاست گذاری عمومی در اقتصاد کار آفرینانه: خلق شرایط برای رشد کسب و کار»

«سیاست گذاری عمومی در اقتصاد کار آفرینانه: خلق شرایط برای رشد کسب و کار»
نویسنده: زولتان جی اکس، راجر استاک
ناشر اصلی: معاونت امور اقتصادی
مترجم: جعفر خیر خواهان، داوود حاجیان پیروز

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …