دانلود کتاب سِیَر الملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک

دانلود کتاب  سِیَر الملوک (سیاست‌نامه)  خواجه نظام‌الملک

دانلود کتاب سِیَر الملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک

دانلود کتاب ” سِیَر الملوک (سیاست‌نامه) ؛ خواجه نظام‌الملک “

کتاب نایاب سِیَر الملوک (سیاست‌نامه) اثر جاودانه خواجه نظام‌الملک طوسی می‌باشد.
کتاب سِیَر الملوک به زبان فارسی مکتوب گردیده است. این کتاب شامل آیین کشورداری و پادشاهی و اخلاقیات و ادب ایرانی است که از پادشاهان گذشته به یادگار مانده بود. نگارش کتاب فوق به دستور ملکشاه سلجوقی و توسط وزیر دانای ایرانی دربار سلجوقیان، خواجه نظام‌الملک به انجام رسیده…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …