دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ

دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ

دانلود کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ

دانلود کتاب ” سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ “

کتاب نایاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ اثر مهم ارل ای‌.کرنر می‌باشد.
کتاب سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ شامل دو جلد می‌باشد. نویسنده‌ی این کتاب پس از بررسی تاریخ کلیسای باستان و گسترش مسیحیت در سرزمین روم، به چگونگی پذیرش آیین مسیح توسط قیصر روم پرداخته و سپس وارد دوران موسوم به قرون وسطی و حاکمیت مطلق کلیسا می‌شود. در ادامه به تاریخ کلیسای مدرن پرداخته شده و نویسنده کوشیده است تا…

Check Also

المغازی (تاریخ جنگهای پیامبر(ص))

المغازی (تاریخ جنگهای پیامبر(ص)) المغازی از مهم‌ترین آثار محمد بن عمر واقدی مورخ و سیره‌نویس …