دانلود کتاب سده های گمشده (دوره چهار جلدی)

دانلود کتاب سده های گمشده (دوره چهار جلدی)

دانلود کتاب سده های گمشده (دوره چهار جلدی)

دانلود کتاب ” سده های گمشده (دوره چهار جلدی) “

کتاب نایاب سده های گمشده پژوهشی ارزشمند از دکتر پرویز رجبی در باب تاریخ ایران پس از اسلام، می‌باشد.
کتاب سده های گمشده از چهار جلد تشکیل شده است:
– جلد ۱: فروپاشی ساسانیان تا برآمدن صفاریان – جلد ۲: صقاریان، سامانیان، غزنویان و غوریان – جلد ۳: دیلمیان، علویان، آل‌زیار و آل‌بویه – جلد ۴: سلجوقیان
این کتاب یکی از ارزشمندترین تحقیق‌ها برای بازشناسی تاریخ و فرهنگ و تمدن…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …