دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه

دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه

دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه

دانلود کتاب ” زندگی و زمانه شاه “

کتاب نایاب زندگی و زمانه شاه اثر غلامرضا افخمی است.
کتابزندگی و زمانه شاه از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل نخست به رضاشاه و دوران جوانی محمدرضا می‌پردازد. فصل دوم با بر تخت نشستن محمدرضا شاه آغاز شده و سپس با مسئله بحران آذربایجان، مصدق و ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ادامه می‌یابد. فصل چهارم دوران اوج حکومت پهلوی است و به مسائلی از قبیل انقلاب سفید و حق زنان و جشن‌های شاهی پرداخته و در فصل آخر…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …