دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه نایاب خطی)

دانلود کتاب  زراتشت نامه (نسخه نایاب خطی)

دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه نایاب خطی)

دانلود کتاب ” زراتشت نامه (نسخه نایاب خطی) “

« زراتشت نامه » اثر «زرتشت‌ بهرام‌ِ پَژدو»، شاعر و چکامه‌سرای زرتشتی قرن هفتم می‌باشد.
این نسخه نایاب از کتاب زراتشت نامه، نسخه‌ای بسیار نفیس اسکن شده از روی یک نسخه خطی بسیار قدیمی می‌باشد. کاتب این اثر «دستور شهرم پسر دستور رستم پسر جاماسپ» می‌باشد و این کتاب را در شهریور سال ۱۲۱۸ خورشیدی به قلمی دلنشین و خوانا روی کاغذ آورده است.
این نسخه از کتاب نایاب…

Check Also

یادداشتهای سفر به اروپای شرقی

یادداشتهای سفر به اروپای شرقی یادداشتهای سفر به اروپای شرقی نویسنده: محمدباقر داوودی     …