دانلود کتاب روند فقر در برخي از مشاغل و عوامل موثر در تخفيف يا تشديد آن (در مناطق شهري ايران) PDF

دانلود کتاب روند فقر در برخي از مشاغل و عوامل موثر در تخفيف يا تشديد آن (در مناطق شهري ايران) PDF

دانلود کتاب روند فقر در برخي از مشاغل و عوامل موثر در تخفيف يا تشديد آن (در مناطق شهري ايران) PDF

 دانلود کتاب روند فقر در برخي از مشاغل و عوامل موثر در تخفيف يا تشديد آن (در مناطق شهري ايران)
 
فهرست مطالب:
فصل اول: رشد یا توزیع: نظریه ها و تئوری ها 
فصل دوم: مسائل مدلهای برنامه ریزی مبتنی بر توزیع مجدد درآمد
فصل سوم: معیارهای عملی در تعیین سطوح فقر
فصل چهارم: بررسی ابعاد فقر در مناطق شهری
 
تعداد صفحات: 170 صفحه
زبان: فارسی
نویسنده: پروين سهيلا…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …