دانلود کتاب رستاخیز مردگان (نسخه فارسی و انگلیسی)

دانلود کتاب رستاخیز مردگان (نسخه فارسی و انگلیسی)

دانلود کتاب رستاخیز مردگان (نسخه فارسی و انگلیسی)

دانلود کتاب رستاخیز مردگان (نسخه فارسی و انگلیسی)
در مورد کتاب:
نویسنده بارها و بارها در متن کتاب تاکید میکند که آموزه های این کتاب بسیار خطرناک بوده و  به هیچ عنوان برای سرگرمی نیست و تنها یک اشتباه کوچک در هنگام اجرای دستورات کتاب ان ممکن است به قیمت زندگی شما و عزیزان شما تمام شود، چنان که خود نویسنده تمام اعضای خانواده خویش را به دلیلی نامعلوم از دست میدهد و در آخرین لحظات عمر خویش نگران این موضوع است که مبادا اشتباهی در هنگام انجام…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …