دانلود کتاب: ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی pdf — جوئل شارون

دانلود کتاب:  ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی pdf --- جوئل شارون

دانلود کتاب: ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی pdf — جوئل شارون

دانلود کتاب: ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی pdf — جوئل شارون
10 پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی جوئل شارون ترجمه ی منوچهر صبوری
معرفی کتاب:
ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی پرسش‌هایی ماندگار و همیشگی را، که از روزگاران کهن تا امروز برای همه‌ی اندیشمندان وجود داشته و چنین می‌نماید که در آینده نیز همچنان وجود خواهد داشت، مطرح می‌کند: معنای انسان‌بودن چیست؟ چرا مردم در جامعه نابرابرند؟ آیا انسان‌ها واقعاً آزادند؟ چرا…

Check Also

دانلود نمونه پوستر و تراکت تبلیغاتی انتخابات با زمینه سبز و پرچم ایران

دانلود نمونه پوستر و تراکت تبلیغاتی انتخابات با زمینه سبز و پرچم ایران این فایل …