دانلود کتاب درمان عملی درمان وسواس PDF

دانلود کتاب درمان عملی درمان وسواس PDF

دانلود کتاب درمان عملی درمان وسواس PDF

 
در مقدمه آمده است :
وسوسه و وسواس نوعی بیماری و به عبارتی شاید بدتر از سرطان است بر همین اساس بحث درباره آن , برای کسانی که دچار این بیماری شده اند و در حقیقت شیطان بر آنها مسلط شده , بسیار ضروری است . زیرا وسواس باعث می شود دین و دنیای افراد مبتلا به آن و اطرافیان آنان در مخاطره عجیبی قرار بگیرد و حتی زندگی روزمره برای آنان سخت گردد. بنابراین وسواسی باید به خدا پناه ببرد وبه فکر درمان خود باشد.
بنابراین از نظ اسلام بیماری وسواس -چه فکری و…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …