دانلود کتاب خلد برین

دانلود کتاب خلد برین

دانلود کتاب خلد برین

دانلود کتاب ” خلد برین “

کتاب نایاب خلد برین (تاریخ تیموریان و ترکمانان) تالیف محمدیوسف واله‌اصفهانی‌قزوینی می‌باشد.
کتاب خلد برین از کتب دست اولی است که به بررسی و گزارش تاریخ ایران در حدفاصل سقوط ایلخانان تا روی‌کار آمدن صفویان می‌پردازد. این دوران مصادف است با حکومت تیمور لنگ و جانشینانش و سپس حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو که بر بیشتر مناطق ایران حکم راندند.
دانلود کتابخلد برین را به دانشجویان،…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …