دانلود کتاب خطی مفتاح الفلاح شیخ بهایی

دانلود کتاب خطی مفتاح الفلاح شیخ بهایی

دانلود کتاب خطی مفتاح الفلاح شیخ بهایی

دانلود کتاب خطی مفتاح الفلاح شیخ بهایی
با ترجمه صدرای محب علی تبریزی
مفتاح الفلاح دارای یک مقدمه کوتاه درباره سبب تألیف کتاب و معرفی اجمالی هر باب است. مؤلف اعمال شبانه‌روز را به شش قسمت تقسیم کرده و برای هر قسمت بابی را اختصاص داده است.
ابواب کتاب

باب اول در اعمالی است که بین الطلوعین انجام می‌شود اعم از واجب و مستحب.
باب دوم اعمال مختص به طلوع آفتاب تا ظهر شرعی و زوال آفتاب است.
باب سوم شامل اعمال زوال آفتاب تا غروب آن است.
باب…

Check Also

بحرالغرائب

بحرالغرائب … جزئیات بیشتر / دانلود