دانلود کتاب خاطرات مارگارت تاچر

دانلود کتاب خاطرات مارگارت تاچر

دانلود کتاب خاطرات مارگارت تاچر

کتاب خاطرات مارگارت تاچر
نویسنده: مارگارت تاچر
مترجم: فریدون دولتشاهی
این کتاب، متضمن خاطرات مارگارت تاچر است که ذیل 28فصل با این عناوین گرد آمده است :روزهای نخست دوران نخست‌وزیری، سیاست‌های داخلی در ماه‌های اولیه، اقتصاد و سیاست 1981تا 1980، جنگ فالک لند، صحنه سیاست انگلستان بعد از جنگ فالک لند، اعتصاب یک ساله معدنچیان، دشواری‌های سیاسی سال‌های 1985 ـ 1986، اصلاحات مالیاتی و دوران خصوصی سازی و موضوعاتی از این دست….

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …