دانلود کتاب جامع آزمونهای استخدامی

دانلود کتاب جامع آزمونهای استخدامی

کتاب جامع آزمون های استخدامی
(اصل سوالات آزمون های استخدامی به همراه درسنامه آموزشی)
 
فهرست کتاب:
فصل اول: ریاضیات و آمار مقدماتیفصل دوم: هوش و استعداد تحصیلیفصل سوم: مهارتهای هفتگانه ICDLفصل چهارم: اطلاعات عمومی و دانش اجتماعیفصل پنجم: معارف اسلامیفصل ششم: زبان و ادبیات فارسیفصل هفتم: زبان انگلیسی
تمام فصلها شامل ۴ بخش زیر میباشدبخش اول: اصل سوالات آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجشبخش دوم: اصل سوالات آزمونهای استخدامی…

Check Also

جزوه تایپی و فوق العاده و رنگی جراحی دام کوچک

جزوه تایپی و فوق العاده و رنگی جراحی دام کوچک جزوه ی کامل و بسیار …