دانلود کتاب توسعه منطقه ای در روستاها: ابزارهای تحلیلی و سیاست های عمومی

دانلود کتاب توسعه منطقه ای در روستاها: ابزارهای تحلیلی و سیاست های عمومی

دانلود کتاب توسعه منطقه ای در روستاها: ابزارهای تحلیلی و سیاست های عمومی

«کتاب توسعه منطقه ای در روستاها: ابزارهای تحلیلی و سیاست های عمومی»
نویسندگان: آندره تره و فردریک والت
 
معرفی کتاب:
از آنجایی که مناطق روستایی تقریباً حاوی تمامی منابع مورد نیاز برای حیات بشریت هستند، رقابت بسیار شدیدی بین بهره‌برداران مختلف جهت انتفاع هرچه بیشتر از منابع آن‌ها وجود دارد. با توجه به محدودیت این منابع و تأثیر مهمی که می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور داشته باشند، باید یک نقشه‌ راه اساسی جهت…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …