دانلود کتاب تبتی مردگان

دانلود کتاب تبتی مردگان

دانلود کتاب تبتی مردگان

دانلود کتاب ” کتاب تبتی مردگان “

کتاب نایاب « کتاب تبتی مردگان » از کتاب‌های مقدس تبتیان و بومیان آسیای میانه و یکی از مهم‌ترین کتب مقدس بودایی است.
آموزش بنیادین کتاب، شناخت برون‌فکنی‌های شخصی و انحلال مفهوم خود در نور طبیعت است. به گفته خود کتاب، کتاب تبتی مردگان به آدمی نشان می‌دهد که چگونه باید زندگی کند. کتاب تبتی مردگان یکی از مهمترین کتب مقدس بودائیان است.
کتاب تبتی مردگان منحصرا توسط پرتال جامع کتاب تاریخ…

Check Also

A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam

A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam A History of …