دانلود کتاب تاریخ کامل ایران PDF

دانلود کتاب تاریخ کامل ایران PDF

دانلود کتاب تاریخ کامل ایران PDF

 کتاب تاریخ کامل ایران (از تاسیس سلسله ماد تا عصر حاضر)
 
نوشته دکتر عبداله رازی
سرزمینی که در تاریخ جهان نام ایران زمین به خود گرفت از زمانهای بسیار دوری مسکن جماعات متعدد و قبایل بی شماری از قوم بزرگ آریا بود که در سراسر این زمین پهناور پراکنده بودند . این سرزمین از تاجیکستانِ کنونی شروع م یشد، زمینهای میانِ دو رودِ بزرگ آمودریا و سیردریا (که اکنون در ازبکستان و ترکمنستان واقع اند) را دربر می گرفت، ١ بخش اعظمِ سرزمینِ ا فغانستانِ…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …