دانلود کتاب تاریخ کامل ایران سر جان ملکم

دانلود کتاب  تاریخ کامل ایران  سر جان ملکم

دانلود کتاب تاریخ کامل ایران سر جان ملکم

دانلود کتاب ” تاریخ کامل ایران ؛ سر جان ملکم “

کتاب نایاب تاریخ کامل ایران به قلم روان سر جان ملکم مورخ و سیاست‌مدار انگلیسی است. او همزمان با استعمار هند توسط دولت وقت انگلیس به هندوستان اعزام شد و در بیشتر مناسبات میان انگلیسی‌ها و ایران نقش مهمی داشت.
کتابتاریخ کامل ایران شرح تمام تاریخ ایران از ابتدا تا اواخر دوره صفویه است. فصل نخست کتاب به بررسی موقعیت جغرافیایی ایران می‌پردازد. فصل دوم، سوم و چهارم تاریخ اساطیری…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …