دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از تاسیس سلسله ماد تا عصر حاضر

دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از تاسیس سلسله ماد تا عصر حاضر

دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از تاسیس سلسله ماد تا عصر حاضر

کتاب نایاب تاریخ کامل ایران، از تاسیس سلسله ماد تا عصر حاضر اثری از دکتر عبدالله رازی می‌باشد.
کتاب حاضر یکی از کامل‌ترین کتب تاریخ ایران می‌باشد. این کتاب در ۷۳۸ صفحه، به شکل مبسوط و جامع به کل تاریخ ایران پرداخته است. تمام تاریخ ایران باستان، تمام تاریخ ایران پس از اسلام و تاریخ معاصر، در این کتاب به شکل دقیق و موشکافانه روایت شده است.
نویسنده که خود از بزرگان و دانشمندان مسلط به تاریخ در عصر جدید بوده است، در این کتاب استادانه…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …