دانلود کتاب تاریخ مشروطه

دانلود کتاب تاریخ مشروطه

دانلود کتاب تاریخ مشروطه

« تاریخ مشروطه » شاهکار زنده‌یاد احمد کسروی‌ است که در سال ۱۳۱۹ خورشیدی طبع گشت. این اثر برجسته‌ترین سند درباره رویداد مشروطه و بهترین منبع برای بازخوانی و بازسازی تاریخ مشروطه است.
کسروی خود در جوانی به هنگامی که هنوز در آذربایجان زندگی‌ می‌کرد، مشروطه و رویدادهای آن را به چشم دیده و کاملا آن را درک کرده بود. او برای نوشتن این کتاب از انواع اسناد موجود در آرشیوهای شخصی، تاریخ شفاهی کسانی که هنوز در آن زمان زنده بوده و…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …