دانلود کتاب تاریخ مشروطه

دانلود کتاب تاریخ مشروطه

دانلود کتاب تاریخ مشروطه

« تاریخ مشروطه » شاهکار زنده‌یاد احمد کسروی‌ است که در سال ۱۳۱۹ خورشیدی طبع گشت. این اثر برجسته‌ترین سند درباره رویداد مشروطه و بهترین منبع برای بازخوانی و بازسازی تاریخ مشروطه است.
کسروی خود در جوانی به هنگامی که هنوز در آذربایجان زندگی‌ می‌کرد، مشروطه و رویدادهای آن را به چشم دیده و کاملا آن را درک کرده بود. او برای نوشتن این کتاب از انواع اسناد موجود در آرشیوهای شخصی، تاریخ شفاهی کسانی که هنوز در آن زمان زنده بوده و…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …