دانلود کتاب تاریخ ماد دیاکونوف

دانلود کتاب تاریخ ماد  دیاکونوف

دانلود کتاب تاریخ ماد دیاکونوف

دانلود کتاب ” تاریخ ماد ؛ دیاکونوف “

کتاب نایاب و ارزشمند تاریخ ماد ، نوشته ایگور میخائیلوویچ دیاکونوف، یکی از شرق‌شناسان و ایرانشناسان روسی، متخصص عالی رتبه تاریخ شرق باستان و زبانهای باستانی است.مادها قبایل آریایی بودند که پیش از هخامنشیان بر بخش بزرگی از ایران کنونی پادشاهی داشتند. ماد‌ها امپراطوری بزرگ آشور را تار و مار کرده و دیگر کشورها را از قید بندگی آن دولت جبار آزاد ساختند. در این کتاب آمده است که نخستین اشاره به…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …