دانلود کتاب تاریخ ثعالبی

دانلود کتاب تاریخ ثعالبی

دانلود کتاب تاریخ ثعالبی

دانلود کتاب ” غرر‌اخبار‌ ملوک‌الفرس‌و‌سیرهم ( تاریخ ثعالبی ) “

« غرر‌اخبار‌ ملوک‌الفرس‌و‌سیرهم » یا « تاریخ ثعالبی » نوشته «ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌‌ ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌» از نویسندگان برجسته سده چهارم هجری‌است. او استادی بی‌همتا بود، و شاگردانی نظیر ابوالفضل بیهقی را پرورش داد و آثاری چند در زمینه…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …