دانلود کتاب تاریخ ایران سر پرسی سایکس

دانلود کتاب تاریخ ایران  سر پرسی سایکس

دانلود کتاب تاریخ ایران سر پرسی سایکس

کتاب نایاب تاریخ ایران اثر ارزشمند سر پرسی سایکس می‌باشد.
کتاب تاریخ ایران را از دوران قدیم با عیلامی‌ها، مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان آغاز کرده و سپس سال‌های پس از اسلام و حکومت‌های ایرانی و ترکی و مغولی و تیموری و صفوی و افشاری و زندی و قاجاری می‌پردازد. در واقع این کتاب کل تاریخ ایران از آغاز تا سال ۱۳۰۹هجری‌خورشیدی و اوایل حکومت رضاشاه پهلوی را دربرمی‌گیرد.
دانلود کتاب تاریخ ایران اثر مشهور سر پرسی سایکس را…

Check Also

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد

کتاب صوتی قصه های جزیره 4 جلد کتاب صوتی قصه های جزیره#لوسی_ماد_مونت_گومری#چیستا_یثربی #نسیم_سلطان_زاده#شقایق_قندهاری#مجموعه_داستان#چهار_جلدنام انگلیسی این …