دانلود کتاب تاریخ ایران باستان پیرنیا

دانلود کتاب  تاریخ ایران باستان پیرنیا

دانلود کتاب تاریخ ایران باستان پیرنیا

دانلود کتاب ” تاریخ ایران باستان ؛ پیرنیا “

کتاب نایاب تاریخ ایران باستان اثر بی‌نظیر میرزا حسن‌خان مشیرالدوله که پسین‌تر با نام حسن پیرنیا نامدار شد می‌باشد. پیرنیا از بزرگان واپسین روزگاران پیشوایی قاجارها بود که افزون بر نقش پررنگی که در سیاست معاصر ایران داشت، در رسته تاریخ نگاری نیز در ردیف بزرگان ایرانی جای گرفت.
پیرنیا را باید پدر تاریخ‌نگاری به سبک نوین در ایران دانست. او به دلیل آشنایی با زبان‌های…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …