دانلود کتاب تاریخ ایران از مادها تا انقراض ساسانیان پیرنیا

دانلود کتاب تاریخ ایران از مادها تا انقراض ساسانیان پیرنیا

دانلود کتاب تاریخ ایران از مادها تا انقراض ساسانیان پیرنیا

« تاریخ ایران از مادها تا انقراض ساسانیان » اثر «حسن پیرنیا» ملقب به «مشیرالدوله»، روشنفکر، محقق، مترجم، مورخ و رجل سیاسی عهد قاجار و یکی از تالیفات خوب معاصر و آثار پژوهشی قابل اعتماد در مورد ایران باستان است.
کتاب با تاریخ عیلام به گونه نسبتا کامل و جامع و تواریخ کامل ماد، در کنار حکومت‌های پیرامون، از جمله بابل و آشور آغاز شده و بعد وارد دوره هخامنشیان و حکومت پارسیان می‌شود. تواریخ یونان نیز مختصرا بازگو شده و سپس…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …