دانلود کتاب تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه

دانلود کتاب  تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه

دانلود کتاب تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه

کتاب نایاب تاریخ ایران، از اسلام تا سلاجقه اثری پژوهشی از ر.ن.فرای با ترجمه روان استاد حسن انوشه می‌باشد. این کتاب بخشی از کتاب تاریخ از سلسله کتاب‌های پژوهشی دانشگاه کمبریج می‌باشد.
کتاب تاریخ ایران، از اسلام تا سلاجقه همانگونه که از نام آن پیداست، به بررسی تاریخ ایران پس از اسلام، از سده یک هجری و سقوط ساسانیان تا سده شش هجری و حکومت سلجوقیان می‌پردازد. افزون بر تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در این برهه زمانی، کتاب حاضر به تاریخ…

Check Also

کتاب صوتی راز فال ورق

کتاب صوتی راز فال ورق داستان کتاب راز فال ورق داستان رمان در مورد پدر …