دانلود کتاب تاریخ ادیان و مذاهب در ایران

دانلود کتاب تاریخ ادیان و مذاهب در ایران

دانلود کتاب تاریخ ادیان و مذاهب در ایران

دانلود کتاب ” تاریخ ادیان و مذاهب در ایران “

کتاب نایاب و نفیس تاریخ ادیان و مذاهب در ایران‌ به قلم «عباس قدیانی» در شمار کتاب‌های نایاب و بسیار ارزشمند، پیرو تاریخ ادیان می‌باشد.
نویسنده در این اثر، نخست نگاهی کلی به فلسفه پیدایش نخستین ادیان بدوی داشته و پس از بازگویی تاریخ قدیم ایران، به نخستین باورهای دینی و مذهبی رایج در میان ایرانیان می‌پردازد. سپس ادیان دنیای قدیم، اعم از بین‌النهرین و تمدن‌های کلدانی و…

Check Also

A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam

A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam A History of …