دانلود کتاب بهاگاواد گیتا

دانلود کتاب بهاگاواد گیتا

دانلود کتاب بهاگاواد گیتا

دانلود کتاب ” بهاگاواد گیتا “

« بَهاگاواد گیتا » به معنای «سرود خداوند»، اسرارآمیزترین بخش از حماسه هندی ماهابهاراتا، مقدس‌ترین کتاب آیین هندو و ومهمترین متن تاریخی ادبی و فلسفی جهان می‌باشد.
این کتاب نایاب و بسیار کهن، گفتگوی حاوی شرح گفتگوی کریشنا (بزرگترین خدای آیین هندو) و کمانگیری اساطیری به نام آرجونا را نقل می‌کند. این گفتگوها پیش از جنگ بزرگ کوروشـِترا انجام یافته و افزون بر رویدادهای مربوط به این جنگ،…

Check Also

پیروان علی و رنجهایشان

پیروان علی و رنجهایشان پیروان علی و رنجهایشان نویسنده: علی شریعتی بنابر سخنرانی دکتر علی …