دانلود کتاب برهان قاطع (مجموعه کامل)

دانلود کتاب برهان قاطع (مجموعه کامل)

دانلود کتاب برهان قاطع (مجموعه کامل)

دانلود کتاب ” برهان قاطع (مجموعه کامل) “

کتاب نایاب برهان قاطع تالیف محمدحسین ابن خلف تبریزی در قرن یازده هجری می‌باشد.
کتاب برهان قاطع یک واژه‌نامه زبان فارسی است که در سال ۱۰۳۰هجری نگارش یافته است برهان قاطع شامل هزاران لغت و اصطلاح و کنایه و استعاره فارسی است. این کتاب از مهمترین فرهنگ واژگان پارسی می‌باشد. نسخه فوق، شامل تمام جلد‌های برهان قاطع می‌باشد که می‌توانید یکجا دریافت کنید.
دانلود کتاب برهان قاطع…

Check Also

یادداشتهای سفر به اروپای شرقی

یادداشتهای سفر به اروپای شرقی یادداشتهای سفر به اروپای شرقی نویسنده: محمدباقر داوودی     …