دانلود کتاب برنامه تحول اقتصادی و اداری برای پیشرفت

دانلود کتاب برنامه تحول اقتصادی و اداری برای پیشرفت

دانلود کتاب برنامه تحول اقتصادی و اداری برای پیشرفت

دانلود کتاب برنامه تحول اقتصادی و اداری برای پیشرفت
نوشته محمد حسن قدیری ابیانه (سفیر سابق ایران در کشورهای مکزیک و استرالیا)
 
مقدمه کتاب
وضعیت اقتصادی کشور به مرحله خطرناکی رسیده است.بدهی دولت از مرز 700 هزار میلیارد تومان گذشته است که اگر پیش بینی بودجه نفت در بودجه سال 95 (66 هزار میلیارد تومان) را ملاک قرار دهیم بدین معنی است که درآمد 10 سال نفت پیش‌خور شده است. این مبلغ یعنی دولت به ازای هر خانواده چهار نفره 35 میلیون تومان بدهکار…

Check Also

کتاب صلاح الدین ایوبی

کتاب صلاح الدین ایوبی نویسنده: آلبر شاندور مترجم: محمد قاضی کتاب صلاح الدین ایوبی نوشته …